f/5.6 :: „Кошка, девочка и лошадь“

  Canon Prima BF-800 (28mm/5.6), Kodak ProFoto XL 100